поговорки / мисли поговорки добави мисъл
С пари можеш да купиш къща, но не и дом.
С пари можеш да купиш часовник,но не и време.
С пари можеш да купиш легло,но не и сън.
С пари можеш да купиш книга,но не и знание.
С пари можеш да купиш лекар,но не и здраве.
С пари можеш да купиш положение,но не и уважение.
С пари можеш да купиш кръв,но не и живот.
С пари можеш да купиш секс,но не и любов.


13/04/2017 07:04 
didi23 
Цар далеко, Бог - високо
Циганин цар станал, и най-напред обесил баща си
Циганин, кога има петмез, не може да заспи, докато го не изяде
Циганин, кога намери масло, намазва си и цървулите
Чаша пълна, жена гладна
Чисто сребро го ръжда не хваща
Човек дорде се пази, и Бог го пази
Човек мисли едно, Господ дава друго
Човек на себе си всичко прощава
Човек предполага, Господ разполага
Чуждо жито лесно се раздава
Чуждото яйце е с два жълтъка
Шило в торба се не крие
Що е лудо и пияно, все е наша рода
Юнак без рана не може


13/07/2011 01:07 
stakato 
Така баба знае, така и бае
Такава глава, такава и шапка
Таман за вълка приказват, а той в кошарата
Те не го пущат в селото, той пита - къде е поповата къща
Тежък е чуждият хляб
Ти го кръщаваш, то те пърди
Това е страшно - без брашно
Трай, коньо, за зелена трева
Трима хайдути, девет капитана
Тежко на умния сред глупавите
Удряй циганчето, доде не е счупило тиквата
Ум царува, ум робува, ум патки пасе
Умислил се като свиня по коледа
Умря тая циганка, що го хвалеше
Хайдутин от хайдутин не се страхува
Хвани единия за краката и бий другия по главата
Хитрата сврака с двата крака в капана
Хлябът се пече и не се знае кой ще го яде
Храни куче, да те лае


13/07/2011 01:07 
stakato 
Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
Работата не грози човека, мързелът го грози.
Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще умреш утре.
Рано пиле рано пее.
Рибата още в морето, той приготвил тигана.
Ръка, ръка мие за да бъдат и двете бели.
С инат къща се не върти
С огън шега не бива
С умния човек камъни носи, с лудия не другарувай
Сирене няма, попара дроби
Сиромах човек - жив дявол
Скъп на триците, евтин на брашното
Стадо без мърша не бива
Старост - нерадост
Сто тояги на чужд гръб са малко
Страх лозе пази


13/07/2011 01:07 
stakato 
Обича го като куче тояга
Огън не се гаси със слама
Орала мухата на вола на рогата
От всяко дърво овошка не се бере
От всяко дърво свирка не става
От думи попара не става
От нас песен, от Бога здраве
От шега се деца раждат
Отбира, колкото магаре от кладенчова вода
Пази се, да те пази и Господ
Парен каша духа
Пари при пари отиват.
Парите излъгват жената, а жената – мъжа.
Пили – пели, плащали – плакали.
По дрехите посрещат, по ума изпращат.
Под вола теле търси.
Под голям камък – голяма риба.
По-добре в село чорбаджия, отколкото в град кюмюрджия.
Превържи си пръста и тръгни из селото, да видим колко доктора ще срещнеш.
Приятел в нужда се познава.
Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари
Първата чаша за здраве, втората - за радост, третата - за веселба, четвъртата - за лудост...
По добре цяла ден да мислиш, отколкото цяла седмица да се трудиш напразно
По-добре в пъкъла с умните, отколкото в рая с лудите


13/07/2011 01:07 
stakato 
На всяко гърне меродия
На две врати куче гладно умира
На заем брашно тъпкано се връща
На краставичар краставици не се продават
На лъжата краката са къси
На мокра земя малко дъжд трябва
На харизан кон зъбите се не гледат
Направи ме пророк, да те направя богат
Направил си черква, направи и олтаря
Не гледай ми шапката, а под шапката
Не гони пръдльо, да не го направиш юнак
Не купувай къща, а комшии
Не питай старило, питай патило
Не учи старец как се пасат кози
Не ще мляко с ориз, иска ориз с мляко
Нека те рита ат, а не магаре
Нужда закон не гледа


13/07/2011 01:07 
stakato 
Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си.
Кажи на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди.
Когато глупавият говори, умният мълчи
Който завижда-не вижда
Лесно е на готови деца баща да бъдеш
Лисица дваж в капан не влиза
Лозето не ще молитва, а мотика
Лоша жена - вечна мъка
Лудост се на пазара не продава
Лъжи ме да те лъжа, да си минава времето
Магаре и на хаджилък да иде, пак си остава магаре
Малки деца - малка беля, големи деца - голяма
Малкото камъче претуря колата
Малък лъжец, голям крадец
Между два стола - та доле
Млад да се жениш - рано е, стар да се жениш - късно е
Млада жена си имай и старо вино купи си, не се бой
Много баби - хилаво дете
Мокър от дъжд се не бои
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - "дай, мъжо, пари"
Мисълта ражда действието


13/07/2011 01:07 
stakato 

1 2