поговорки / мисли поговорки добави мисъл
Кой каквото прави, на себе си го прави
Кой няма ума, няма и дума
Който бяга от дъжд, на град налита
Който гони два заека, и двата изпуща
Който е паднал в морето, той от дъжд не се бои
Който жали подковата, загубва коня
Който зло мисли, зло и намира
Който знае да чака, всичко му идва овреме
Който иде полека, той отива далеко
Който лъже и сам вяра си хваща
Който не слуша, и него не го слушат
Който пита, той не скита
Който презира малкото, няма да види и многото
Комуто Господ дал, хората не могат да му го вземат
Комуто е харна жената, нему не трябва рай
Коприна носи, коприва яде
Която работа се оставя за утре, нея дяволи я довършват
Кротко агне от две майки суче
Кръвта вода не става
Куче влачи, диря няма
Кажи истината и бягай.


13/07/2011 01:07 
stakato 
И агнето цяло, и вълкът сит
Играчка - плачка
Изпърво посей, после пожъни
Има ли комат - кучета много
Има си крушката опашка
Кажат ли на едно куче " бясно е " то и да не е, ще побеснее
Каквато козата, такова и ярето
Каквото повикало, такова се и обадило
Каквото си надробиш, такова ще сърбаш
Както му свирят, така играе
Какъвто светецът, такъв и тамянът
Канят ли те - еж, гонят ли те - беж
Като се претури колата - пътища много
Като съм здрав - защо ми е имот; като не съм здрав - защо ми е имот
Керванът да си върви, кучето да си лае
Клин клин избива
Кога две кучета се борят за един кокал, трето го изяжда
Кога е за лекар, они викат поп; кога е за поп - викат лекар
Кога много гърми, малко вали
Когато се роди женско, и стрехите плачат
Когато ти отиваше, аз се връщах
Кого де сърби, там се чеше
Което му е на сърцето, туй и му на устата


13/07/2011 01:07 
stakato 
Един вълк стига на едно стадо
Един гледа попа, друг попадията
Един се е родил да сее, друг - да пее
Един ум - дали за лете или зиме?
Една баба - една беля; две баби - две бели
Една беля да е, с шекер ще я храня
Една уста - за смях или за плач ?
Едни плачат, други скачат
Едно на ума, друго на устата
Езикът по-зле сече и от ножа
Ела зло, че без тебе по-зло
Жена и котка мъчно умират
Жена се смее кога може, а плаче кога ще
За вода ходил, а вода не пил
За всичко цяр има, ама иска да го знаеш
За вълна тръгнал. А остриган се върнал
За пара свири, за пет не млъква
Забоди пръчка, пий вино
Здрав на болен не вярва
Знае ти свиня що е диня
Зряла круша сама пада


13/07/2011 01:07 
stakato 
Гостенин яде що му дадат, не що иска
Готови пари и печен хляб бързо се ядат
Грък циганин надлъгва
Гърло с думи се не пълни
Да ме рита кон, не щеше да ме е яд, а то краставо магаре
Да острижем ние овцата, пък който ще да я пасе
Да спи зло под камък
Да ти дава ум всеки може, ама няма кой да ти помогне
Дай ми по-добре днес хляб и сол, а не утре печена кокошка
Два калпака на една глава не се побират
Дваж лисица в капан не влиза
Дваж мери, веднъж режи
Де го удари, де се пукна
Де гърми, де вали
Дето е тънко, там се къса
Друго време, друг ум
Дума дупка не прави
Евтиното месо и псетата не го ядат


13/07/2011 01:07 
stakato 
Викат ли магарето на сватба - или дърва, или вода няма
Всеки мечкар своята мечка хвали
Всеки си хвали краставото магаре
Всеки тегли чергата към себе си
Всеки умен и глупост показва
Всички сме луди - кой много, кой - малко
Всяка работа от майстор се бои
Всяко чудо за три дни
Вълк овце пасе !
Вържи попа да е мирно селото
Вятърът големите дървета катуря, а малките превива
Гарван гарвану око не вади
Гдето го не сеят, там никне
Гдето дума не помага, там тояга
Гдето иглата там и конецът
Гладна кокошка просо сънува
Глух от гайда не отбира
Голяма паница и много и малко събира
Господ забавя, но не забравя


13/07/2011 01:07 
stakato 
Ако ти са лоши децата, не им трябва имот; ако ли са добри - защо им е ?
Ако ти се свиди маслото, не става кашата хубава
Ако тръгнеш по пчелата, ще те отведе на меда; ако тръгнеш по бръмбара, ще те отведе на сметта
Ако хвърляш зад себе си, ще намериш пред себе си
Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода
Без време гост - от турчин по-лош
Без жена къща - без кофа кладенец
Без здраве имот - омразен живот
Без пари ни в рай, ни в пъкъл те прибират
Бивол от муха не взема
Боли го зъб, та куца
Брат брата не храни, ама все го брани / ама тежко му, който го няма /
Бързият не ходи за вода, а жадният
Бяга като дявол от тамян
В морето дупка пробил
В мътна вода лесно се лови риба
В рядка кал не хвърляй камък, да не те оплиска
В сляпо царство който е с едно око той царува
В голяма река голяма и рибата
Видяла свинята рогозка, па поискала и постеля


13/07/2011 01:07 
stakato 
Ако видиш мечка в лозето на комшията, чакай я и в твоето
Ако гониш два заека, не можеш да хванеш нито един
Ако е мъчно да даваш, по-мъчно е да искаш
Ако живеем на село, трева не пасем
Ако имаш вино за напиване, аз нямам глава за разбиване
Ако не знаеш доста, не си залагай главата
Ако не помогне правината, кривината - никога
Ако не тече, ще капе
Ако не харесваше всеки себе си, всички биха се издавили
Ако попът се напива, народът не изтрезнява
Ако са ти мили рогата, не се бий с агата
Ако си богат, всекиму си сват
Ако си глупав, очаквай бой
Ако слушаш хората, можеш в морето да ловиш зайци, и риба - в гората
Ако сме братя, кесиите ни не са сестри
Ако сме деца, от стар баща сме
Ако сполучи, сам се хвали; ако сбърка - хората му криви
Ако сърцето не казва, лицето показва
Ако тежи на квачка да мъти, пилци не може да отвъди
Ако ти е горещо, бери топло за зимата
Ако ти е слаб умът, да ти е як гърбът


13/07/2011 01:07 
stakato 

1 2